رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

http://www.razmikade.ir/

شادو چیست وچه فوایدی دارد

به جرعت میتوان گفت یکی از بهترین راه های یاد گیری بوکس وکیک بوکس و میتوان گفت برای ورزش های رزمی شادو و یا سایه زدن میباشد .نام شادو مختص به ورزش بوکس و کیک بو

به جرعت میتوان گفت یکی از بهترین راه های یاد گیری بوکس وکیک بوکس و میتوان گفت برای ورزش های رزمی شادو و یا سایه زدن میباشد .نام شادو مختص به ورزش بوکس و کیک بو

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
شادو چیست وچه فوایدی دارد
خلاصه داستان :

به جرعت میتوان گفت یکی از بهترین راه های یاد گیری بوکس وکیک بوکس و میتوان گفت برای ورزش های  رزمی شادو و یا سایه زدن میباشد .نام شادو مختص به ورزش بوکس و کیک بوکسینگ میباشد درشادو شما هیچ گونه نیازی به کیسه ویا دستکش و یا ورزشگاهی نداریدو در هر جا که بخواهید میتوانید این تمرین را انجام بدهید.

وقتی کیک بوکسور ها مهارت های ورزشی خود را به لحاظ تکنیکی و تاکتیکی  روی حریف فرضی پیاده سازی میکنند به طوری که در موقع تمرین ضر باتش هوا را بشکافد را ش شادو می گویند

اکثرا مر بیان و اساتید بوکس سعی بر این دارند که بعد از گرم کردن بدن و یا انجام حرکات کششی  با سایه زدن شروع به تمرین دادن کنند یعنی به صورت گارد ایستاده و حرکات را به صورت سایه و تمرین میکنند و حر کات را میگویند این مورد چند خاصیت دارد که به شرح ذیل بیان میگردد:

 

1-یاد گیری سریع:

 

وقتی که همه به صورت صف روی گارد ایستاده اند  وقتی استاد نام حرکت را بیان میکند و میگوید.فایتر ها آن حرکت را سایه میزنند وتکرار مینمایند. نا خود آگاه توی مغز خود تکرار میکنند و نام و نهوهی ضربه ردن آنان بهتر میشودمانند: چپ-راست - فرانکیک

 

2-افزایش سرعت ضربات:

 

همانطور که میدانید یکی از موثر ترین نوع ضربات یا مو توان گفت یک قانون ضربه خوب را میتوان قدرت ضربه و سرعت ضر به نام برد که میتوان با جرعت گفت که یک عامل بسیار مهم در مسابقات و... میباشد

 

3-حالت:

 

حالت های گارد گیری و رقص پا وضربات را بهبود می بخشید و میتوانید به ساده گی نواقصی که در خود میبینید رفع کنید به عنوان مثال آنقدر نهوهی در ست لوکیک را در ذهن خود تکرار کنید تا بتوانید بهترین ضربه را بزنید.

 

-حالت گارد و ریتم:

 

تقویت حالت گارد یکی از بهترین عوامل و معیار های یک فایتر خوب حالت گارد و ریتم دست و پا میباشد.که اگر در مسابقات دو فایتر برابر باشند حالت گارد و ریتم ضربات پا را میتوان معیار قرار داد


نقش آینه در شادو

 


آیینه یکی از بهتری ابزار برای تمامی ورزش های رزمی محصوب میشود مادامی که فرد خودرا در آیینه نمی بیند حرکات خود را نمی بیند و متوجه اشتباهات خود نمیشود زمانی که آیینه در فضای باشگاه قرار بگیرد فرد میتواند خود و دست و پای خود را ببیند و حرکات را به صورت مستمر تمرین کند و متوجه ایرادات خود شود میتوان گفت بسیاری از افراد وقتی خود و دیران را میبیند از روی حرکاتی که دیگران انجام میدهند ایرادات خود را پیدا مینمایند ./


 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 41

معرفی مربیان و اساتید

معرفی مربیان و اساتید و باشگاه های منطقه

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان