رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

http://www.razmikade.ir/

ایجاد انگیزش ورزشی هنرجویان با روشهای مستقیم یا غیر مستقیم

ایجاد انگیزش ورزشی هنرجویان با روشهای مستقیم یا غیر مستقیمروش های مستقیمدر ایجاد انگیزه به روش مستقیم ، می توانیم از سه راهکار استفاده کنیم .1 . اطاعت : عملی انجام شود تا هنرجو خود را ملزم به اطاعت کردن بداند ، ماننده : (اگر تمرین را خوب انجام ندهی ، درجه ات را باز خواهم کرد ) یا (اگر دیر به سر کلاس بیایی ، جریمه خواهی شد) . این روش برای سنین پایین توصیه می شود ، زیرا در سنین پایین ملاک های رفتاری به خوبی شکل نگرفته و باید از روش اطاعت به جهت ایجاد انگیزه استفاده کرد . برعکس در سنین بالا این روش…

ایجاد انگیزش ورزشی هنرجویان با روشهای مستقیم یا غیر مستقیمروش های مستقیمدر ایجاد انگیزه به روش مستقیم ، می توانیم از سه راهکار استفاده کنیم .1 . اطاعت : عملی انجام شود تا هنرجو خود را ملزم به اطاعت کردن بداند ، ماننده : (اگر تمرین را خوب انجام ندهی ، درجه ات را باز خواهم کرد ) یا (اگر دیر به سر کلاس بیایی ، جریمه خواهی شد) . این روش برای سنین پایین توصیه می شود ، زیرا در سنین پایین ملاک های رفتاری به خوبی شکل نگرفته و باید از روش اطاعت به جهت ایجاد انگیزه استفاده کرد . برعکس در سنین بالا این روش…

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
ایجاد انگیزش ورزشی هنرجویان با روشهای مستقیم یا غیر مستقیم
خلاصه داستان :

ایجاد انگیزش ورزشی هنرجویان با روشهای مستقیم یا غیر مستقیم

روش های مستقیم

در ایجاد انگیزه به روش مستقیم ، می توانیم از سه راهکار استفاده کنیم .

1 . اطاعت : عملی انجام شود تا هنرجو خود را ملزم به اطاعت کردن بداند ، ماننده : (اگر تمرین را خوب انجام ندهی ، درجه ات را باز خواهم کرد ) یا (اگر دیر به سر کلاس بیایی ، جریمه خواهی شد) . این روش برای سنین پایین توصیه می شود ، زیرا در سنین پایین ملاک های رفتاری به خوبی شکل نگرفته و باید از روش اطاعت به جهت ایجاد انگیزه استفاده کرد . برعکس در سنین بالا این روش گاها باعث ناراحتی و تنش شده و هنرجو توان قبول کردن این مسئله را از مربی ندارد .

2 . هماننده سازی : همانندسازی روش غیر مستقیم اطاعت است . منتها فرق اساسی اطاعت و همانند سازی در این است که متکی بر رابطه ی عاطفی بین مربی و شاگرد است . ماننده : (اگر در این مسابقه پیروز شوی ، من به وجود تو افتخار می کنم ) شاگرد از این “اگر” مربی ، به این نتیجه می رسد که باید پیروز شود چون اگر پیروز نشود قطعا افتخاری در کار نیست و این خود یک تنبیه روانی به صورت نامحسوس است . مربی برای استفاده از این روش ، باید رابطه ی خوبی با شاگرد داشته باشد . در غیر اینصورت به هیچ وجه از این راهکار نمی توان استفاده کرد . اغلب مربیانی که بی پروا بر شدت تشویقات و تنبیهات تکیه می کنند نمی توانند از این روش استفاده لازم را ببرند .

3 . درونی سازی : در این روش مربی به روشن کردن خود هنرجو در مورد اینکه چه چیزهایی از یک مسابقه و پیروزی آن بدست می آورد و چه ارزش هایی نصیبش می شود می پردازد نه اینکه به وسیله ی تشویق یا تنبیه به دنبال ایجاد انگیزه باشد . این روش همان انگیزش درونی و ذاتی را بوجود می آورد که بهترین و پایدارترین نوع انگیزش است . مربی می تواند با بکار بردن جملاتی ماننده : (تو باید به خودت اعتماد کنی که پیروز خواهی شد ، زیرا تو برتر از همه هستی ، برد و باخت مهم نیست ، مهم این است که تو از خودت راضی باشی ، من اطمینان دارم که تو بهترین مبارزه را اجرا خواهی کرد و در آخر به تو افتخار می کنم ) این انگیزش را در درون هنرجوی خود زنده کند .

اما یک مربی توانا از بین این سه روش به دنبال بهترین آنها نیست ، زیرا همه ی آنها بهترین هستند ، بلکه میبایست به دنبال استفاده صحیح از آنها در مکان و زمان صحیح آن است . تجربه نشان داده روش های “اطاعت” و “هماننده سازی” در سنین نوجوانی تاثیر ببیشتری دارند و در سنین جوانی و بزرگسالی ، روش “درونی سازی” بسیار موثرتر خواهد بود . شما می توانید ابتدا از دو روش اول استفاده کرده و رفته رفته آنها را تبدیل به درونی سازی و یک انگیزش قوی ذاتی کنید .

توضیحات / دانلود گزارش کد : 117

معرفی مربیان و اساتید

معرفی مربیان و اساتید و باشگاه های منطقه

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان