close
تبلیغات در اینترنت
قلب سالم چیست

رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

قلب سالم چیست

قلب سالم چگونه قلبی است,قلب سالم و ناسالم,قلب سالم چیست,قلب سالم با ورزش,قلب سالم داشتن,قلب سالم نقاشی,قلب سالم و ورزش,

به نقل از سلامت نیوز ایران دارای بالا ترین رکورد آمار مرگ قلبی در جهان است به گفته این پایگاه اینترنتی 33درصد تا39درصد مرگ ها در ایران بر اثر مشکلات قلبی و عروقی میباشد. امروزه با زیاد شدن استرس و اضطراب زندگی ماشینی تقریبا همه افراد را مستعد بیماری نموده است بـرای ایـنـکـه تـشـخـیـص دهـیـد قـلـبـتـان سـالم اسـت، بـایـد بـه عـلایـم بـدن تـوجـه کـنـید. گـاهـی مـشـکـلات قـلـبـی بـه شـکـلـی آشـکـار مـی شـود کـه فـرد مـتـوجـه مـشـکـل اصـلـی خـود نـمـی شـود. بـه هـمـین دلیـل لازم اسـت عـلایـم بـیـمـاری…