close
تبلیغات در اینترنت
افزایش سرعت در کیک بوکسینگ

رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

افزایش سرعت در کیک بوکسینگ

سرعت ضربات دست,افزایش سرعت ورزشهای رزمی,افزایش سرعت در کیک بوکسینگ,

در ورزشهای رزمی وقت اهمیت بسیار زیادی دارد و هر ثانیه برای یک فایتر یا جنگنده بسیار مهم است میتوان گفت یک اصل بسیار مهم و یک استراتژی باید بخرج بدهد تا نهایت استفاده را در آن تایمی که مشخص شده است بتواند حریف را ناک اوت یا ناک دان نماید و یکی از مهمترین و اصلی ترین اجزا در ورزشهای رزمی مخصوصا بوکس وکیک بوکسینگ و ووشو و...که بیشتر موفقیت در این گونه مسابقات در ضربات دست است و شما میباید دو مهارت ضربات قدرتی و مهارت ضربات سرعتی  را باهم داشته باشید امروز شما با چگونگی این امر آشناخواهید شد. ضربه+شتاب…