close
تبلیغات در اینترنت
یک ساعت تمرین وآموزش کاراته کیوکشین
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
 • آموزش گرفتن هاوقفل و ضربات دفاع شخصی

  آموزش گرفتن هاوقفل و ضربات دفاع شخصی

 • ویدئو آموزش دفاع شخصی خیابانی

  ویدئو آموزش دفاع شخصی خیابانی

 • نهوهی سریع کردن ضربات دست در ورزشهای رزمی

  نهوهی سریع کردن ضربات دست در ورزشهای رزمی

 • ایمنی در ورزش و راه های پیشگیری از صدمات

  ایمنی در ورزش و راه های پیشگیری از صدمات

 • کلیات و معرفی کامل ورزش ووشو

  کلیات و معرفی کامل ورزش ووشو

 • آموزش مقدماتی سلاح تونفا

  آموزش مقدماتی سلاح تونفا

 • اسامی ضربات واصطلاحات ضروری کیک بوکسینگ

  اسامی ضربات واصطلاحات ضروری کیک بوکسینگ

 • آموزش وتمرین کامل دفاع شخصی

  آموزش وتمرین کامل دفاع شخصی

 • 22دقیقه بدنسازی بدون دستگاه ودمبل

  22دقیقه بدنسازی بدون دستگاه ودمبل

 • آموزش بدنسازی تمرینات کل بدن

  آموزش بدنسازی تمرینات کل بدن

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت

توجه

رزمی کده و=.

بسم تعالی لطفاد در صورت هرگونه مشکل از طریق بخش نظرات مارا در جریان قرار دهید.

ورزش برای سلامتی تمامی افراد مفید است اما در صورت زیاده روی وغیر اصولی ممکن است صدمات بسیاری برای تمامی افراد چه آماتور و هم یک فایتر کامل داشته باشد.

امید واریم در کنار خانوادهای محترمتان به دور از هر گونه خطر زندگی شاد وزیبایی داشته باشید.
http://up.razmikade.ir/view/2826724/serch.png http://up.razmikade.ir/view/2826734/master.png http://up.razmikade.ir/view/2826737/post.png
     
یک ساعت تمرین وآموزش کاراته کیوکشین
 • تاریخ ارسال : یکشنبه 22 ارديبهشت 1398
 • بازدید : 70 مشاهده

یک آموزش بسیار بسیار عالی کاراته کیوکشین حه حدود یک ساعت و بیستو هشت دقیقه که بسیار عالی با نشان دادن حرکات و نیز نمایش اجرای حرکات در مسابقات و... ونیز همچنین نمایش از چند جهت  حهت باعث یاد گیری بهتر میشود این ویدئو صرفا جهت آموزش میباشد و به تمامی مبتدیان وهنرجویان این رشته ونیز استاتید این رشته پیشنهاد میشود زیرا بسیار تمرینات زیبا وآموزش های دقیقی است که اساتید هم میتوانند نکات ریزیکه ممکن است از یاد برده باشند به یاد بیاورند.

 

A very excellent training for Kyokushin karate for about an hour and twenty eight minutes, which is excellent by showing the movements, as well as displaying the running of the tournament and ... Venice also shows a few directions that make learning better. This video is for educational purposes only. It is recommended for all beginners and students of this field and the statics of this discipline, because it is a lot of fine exercises and precise training that professors can remember as little points as they may have forgotten

對Kyokushin空手道進行非常出色的訓練大約一小時二十八分鐘,通過展示動作以及展示比賽的運行情況非常出色......威尼斯還展示了一些方法,使學習更好。這個視頻僅用於教育目的。 建議所有這個領域的初學者和學生以及該學科的靜力學,因為這是很多精細的練習和精確的訓練,教授們可以記住他們可能忘記的小點

Duì Kyokushin kōngshǒudào jìnxíng fēicháng chūsè de xùnliàn dàyuē yī xiǎoshí èrshíbā fēnzhōng, tōngguò zhǎnshì dòngzuò yǐjí zhǎnshì bǐsài de yùn háng qíngkuàng fēicháng chūsè...... Wēinísī hái zhǎnshìle yīxiē fāngfǎ, shǐ xuéxí gèng hǎo. Zhège shìpín jǐn yòng yú jiàoyù mùdì. Jiànyì suǒyǒu zhège lǐngyù de chūxué zhě hé xuéshēng yǐjí gāi xuékē de jìng lìxué, yīnwèi zhè shì hěnduō jīngxì de liànxí hé jīngquè de xùnliàn, jiàoshòumen kěyǐ jì zhù tāmen kěnéng wàngjì de xiǎo diǎn.

 

راهنما با آرزوی موقیت برای شما ساکنان رزمی کده.