رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

http://www.razmikade.ir/

سبک های فدراسیون کونگ فو به همراه توضیحات

کونگ فو از سال های دور علاقه مندان بسیاری را داراست و با فیلم های بسیار زیادی که از کونگ فو ساخته شد نام این ورزش را در جهان گستراند و علاقه مندان بسیاری را به خود در سر تا سر جهان جلب کرد امروز سایت بزرگ رزمی کده اقدام به معرفی سبک های  فدراسیون کنگفو نموده و شما عزیزان را  با آن آشنا مینماید و بعد از خواندن این مطلب با سبک های فدراسیون کنگفو آشنا خواهید شد.   آرم فدرا سیون کونگفو             کونگ فو تو آ: 功夫图A کونگ فو تو آ یک ورزش رزمی بسیار عالی برای…

کونگ فو از سال های دور علاقه مندان بسیاری را داراست و با فیلم های بسیار زیادی که از کونگ فو ساخته شد نام این ورزش را در جهان گستراند و علاقه مندان بسیاری را به خود در سر تا سر جهان جلب کرد امروز سایت بزرگ رزمی کده اقدام به معرفی سبک های  فدراسیون کنگفو نموده و شما عزیزان را  با آن آشنا مینماید و بعد از خواندن این مطلب با سبک های فدراسیون کنگفو آشنا خواهید شد.   آرم فدرا سیون کونگفو             کونگ فو تو آ: 功夫图A کونگ فو تو آ یک ورزش رزمی بسیار عالی برای…

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
سبک های فدراسیون کونگ فو به همراه توضیحات
خلاصه داستان :

کونگ فو از سال های دور علاقه مندان بسیاری را داراست و با فیلم های بسیار زیادی که از کونگ فو ساخته شد نام این ورزش را در جهان گستراند و علاقه مندان بسیاری را به خود در سر تا سر جهان جلب کرد امروز سایت بزرگ رزمی کده اقدام به معرفی سبک های  فدراسیون کنگفو نموده و شما عزیزان را  با آن آشنا مینماید و بعد از خواندن این مطلب با سبک های فدراسیون کنگفو آشنا خواهید شد.

 

آرم فدرا سیون کونگفو آرم کونگ فو آرم کونگ فو توآ آرم کونگ فو توآ سنتی آرم کونگ فو جنگاوران آرم کونگ فو توتایما آرم کونگ فو پرتوآ ارم كونگ فو عکس ارم کونگفو آرم فدراسیون کونگ فو
   

 

 


 

 

کونگ فو تو آ:


لوگو و آرم کونگ فو تو آ

功夫图A

کونگ فو تو آ یک ورزش رزمی بسیار عالی برای سلامت روح و روان و نیز بدن میباشد . که توسط ابراهیم میرزایی با بهره گیری از تجربه در زمینه های مختلف در سال 51 بنیان گزاری شد.

 


 

نیو کونگ فو :

لوگو و آرم نیو کونگ فو

新功夫

 

قابلیت اجرای تکنیک ها و فرم ها  به روز علاقه مندان بسیاری داشته و دارد


کونگ فو توا21:

 آرم فدراسیون کونگ فو X New Kung Fu X کونگ فو تو آ X نیو کونگ فو X کونگ فو فول فایتینگ X فری کونگ فو X سبک های کونگ فو X آموزش کونگفو X تمرین کونگ فو

 

功夫Thu 21

 


کونگ فو  فایتینگ:

 آرم فدراسیون کونگ فو X New Kung Fu X کونگ فو تو آ X نیو کونگ فو X کونگ فو فول فایتینگ X فری کونگ فو X سبک های کونگ فو X آموزش کونگفو X تمرین کونگ فو

功夫Feating

 


فول کونگ فو:

 آرم فدراسیون کونگ فو X New Kung Fu X کونگ فو تو آ X نیو کونگ فو X کونگ فو فول فایتینگ X فری کونگ فو X سبک های کونگ فو X آموزش کونگفو X تمرین کونگ فو

 


کونگ فو فول کنتاکت:

 آرم فدراسیون کونگ فو X New Kung Fu X کونگ فو تو آ X نیو کونگ فو X کونگ فو فول فایتینگ X فری کونگ فو X سبک های کونگ فو X آموزش کونگفو X تمرین کونگ فو

 


فری کونگ فو:

 آرم فدراسیون کونگ فو X New Kung Fu X کونگ فو تو آ X نیو کونگ فو X کونگ فو فول فایتینگ X فری کونگ فو X سبک های کونگ فو X آموزش کونگفو X تمرین کونگ فو

周五功夫

 


کونگ فو کمپو:


 آرم فدراسیون کونگ فو X New Kung Fu X کونگ فو تو آ X نیو کونگ فو X کونگ فو فول فایتینگ X فری کونگ فو X سبک های کونگ فو X آموزش کونگفو X تمرین کونگ فو

功夫坎波

 


کونگ فو پرتوا:

 آرم فدراسیون کونگ فو X New Kung Fu X کونگ فو تو آ X نیو کونگ فو X کونگ فو فول فایتینگ X فری کونگ فو X سبک های کونگ فو X آموزش کونگفو X تمرین کونگ فو

 

功夫全

 


کونگ فو توتایما:

 آرم فدراسیون کونگ فو X New Kung Fu X کونگ فو تو آ X نیو کونگ فو X کونگ فو فول فایتینگ X فری کونگ فو X سبک های کونگ فو X آموزش کونگفو X تمرین کونگ فو

 

 

 

功夫托托玛

توضیحات / دانلود گزارش کد : 80

معرفی مربیان و اساتید

معرفی مربیان و اساتید و باشگاه های منطقه

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان