close
تبلیغات در اینترنت
قطع ناگهانی تمرینات خطرناک است

رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

قطع ناگهانی تمرینات خطرناک است

همان طور که میدانید ورزش باعث سالم ماندن بدن و تعادل وزن میشودوقتی تمرینات را قطع میکنید ناگهانی تمرینات باعث ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی در بدن میگردد  ویک اشتباه رایج میان تمامی ورزشکاران است و اکثرا به دلایل مختلف ورزش را رها میکنند ویا پس از مدت ها به دوران ورزش خود باز میگردند ولی با این تفاوت که خیلی تلاش لازم است تا به روز های قبل باز گردند و حتی ممکن است به روز های قبل بازنگردند. شمایک خوردروی مسابقه ایی را در نظر بگیرید که در پیست با سرعت در حال حرکت است و یک هو با یک مانع برخورد میکند…

قطع ناگهانی تمرینات خطرناک است

قطع ناگهانی تمرینات خطرناک است 139

همان طور که میدانید ورزش باعث سالم ماندن بدن و تعادل وزن میشودوقتی تمرینات را قطع میکنید ناگهانی تمرینات باعث ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی در بدن میگردد  ویک اشتباه رایج میان تمامی ورزشکاران است و اکثرا به دلایل مختلف ورزش را رها میکنند ویا پس از مدت ها به دوران ورزش خود باز میگردند ولی با این تفاوت که خیلی تلاش لازم است تا به روز های قبل باز گردند و حتی ممکن است به روز های قبل بازنگردند.

شمایک خوردروی مسابقه ایی را در نظر بگیرید که در پیست با سرعت در حال حرکت است و یک هو با یک مانع برخورد میکند ویا ترمز میکند و از سرعت وشتاب آن به سرعت کاسته میشود یک شوک بزرگ برای راننده وخودرو ایجاد میشود و خودروهای دیگر سبقت گرفته و او عقب میماند و تا به دور مسابقه باز گردد انرژی زیادی را مصرف میکند و رسیدن مجدد به آن جایگاه کمی طول میکشد

در عضلات باعث کاهش حجم وجریان خون را هم نیز کاهش میدهد این امکان ممکن از طرز 14روز اتفاق بیفتد.

ورزش در ابتدا جریان خون در مغز و قلب را افزایش میدهد که باعث سلامت بیشتر در بدن میشود

ورزش به خوب خوابیدن کمک میکند .شما وقتی که ورزش میکنید احساس سبکی وراحتی را به همراه دارید و از آنجایی که طی تمرینات خسته شده ایید خواب بسیار راحت و سبکی را خواهید داشت

ورزش باعث آرامش اعصاب میگردد آندوفین

 

در واقع با تنفس عمیق پس از انجام تمرینات ورزشی سرعت قلب را کم می‌کنیم و همزمان با آرام شدن و عادی شدن ضربان قلب، تمامی اندام‌های بدن به حالت استراحت و آرامش قبل از تمرین برمی‌گردانیم

 

یکی از اشتباهات رایجی که بیشتر در ورزش‌های همگانی شاهد آن هستیم، قطع ناگهانی ورزش است.

فرد پس از این که تمرینات خوبی را انجام داده به ناگاه ورزش را تمام می‌کند. این حرکت همانند این است که با سرعت خیلی بالایی در حال رانندگی هستید و به ناگاه ترمز کنید، جای خط ترمز به صورت عمیق بر روی جاده می‌ماند. همین اتفاق نیز برای بدن ما پیش می‌آید.

 

هنگامی که یک تمرین سنگین و یا حتی پیاده‌روی و دویدن طولانی مدت انجام داده‌اید، سرعت ضربان قلب افزایش پیدا کرده است، بهترین کار این است که آرام آرام ضربان قلب را به حالت عادی برگردانیم. 

ابتدا باید آرام آرام راه برویم و با انجام دم و بازدم‌های عمیق و یکسان تپش قلب را به شرایط عادی و قبل از ورزش برگردانیم.

 

در واقع با تنفس عمیق پس از انجام تمرینات ورزشی سرعت قلب را کم می‌کنیم و همزمان با آرام شدن و عادی شدن ضربان قلب، تمامی اندام‌های بدن به حالت استراحت و آرامش قبل از تمرین برمی‌گردانیم.

سفارش طراحی قالب