رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

حضور امیر علی اکبری در شبی با عبدی-دانلود وتماشای ویدئو

امیر علی اکبری,عبدی شو,شبی با عبدی,امیر علی اکبری و اکبر عبدی,

حضور امیر علی اکبری شبی با عبدی mmaکار قهار و با وقار جمهوری اسلامی ایران یک ورزشکار به نام کشور کسی که حریف های بسیاری داشته و دارد کسی که با سر بند یا حیدر

حضور امیر علی اکبری در شبی با عبدی-دانلود وتماشای ویدئو

حضور امیر علی اکبری در شبی با عبدی-دانلود وتماشای ویدئو 319

 حضور امیر علی اکبری شبی با عبدی mmaکار قهار و با وقار جمهوری اسلامی ایران یک ورزشکار به نام کشور کسی که حریف های بسیاری داشته و دارد کسی که با سر بند یا حیدر و پرچم سه رنگ کشور عزیزمان در مسابقات mmaحاضر شده ودر مسابقات خود بسیار موفق عمل نموده است و آرزوی سعات و خوشبختی برای تمامی دوستان و عزیزان ورزشکار کشور داریم.

 

 

 

راهنما موفق وپیروز باشد .همراه با سایت رزمی کده
سفارش طراحی قالب