رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

http://www.razmikade.ir/

آموزش وشو صلاح سرد شمشیر

وشو X اموزش وشو X آموزش صلاح ها در وشو X آموزش صلاح سرد X آموزش صلاح شمشیر رزمی X آموزش شمشیر X آموزش نمایش شمشیر X آموزش حرکات شمشیر رزمی X آموزش حرکات نمایش

وشو X اموزش وشو X آموزش صلاح ها در وشو X آموزش صلاح سرد X آموزش صلاح شمشیر رزمی X آموزش شمشیر X آموزش نمایش شمشیر X آموزش حرکات شمشیر رزمی X آموزش حرکات نمایش

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
آموزش وشو صلاح سرد شمشیر
خلاصه داستان :

امروز برای شما عزیزان آموزش حرکات نمایشی صلاح شمشیر در وشو  را اماده کرده اییم که میتوانید حرکات جدید و یا نهوه انجام آن را به صورت کامل ببینید و یاد بگیرید و یا ایرادات خودرا بیابید و آن را رفع کنید ورز های رزمی به طور کلی باید تمرین و ممارست کنید تا بتوانید به نهو احسن آنرا انجام دهید.یک ویدئو بسیار عالی  و آموزشی مخصوص رزمی کاران و افراد علاقه مند به نمایش با صلاح سرد پیشنهاد میشود برای آموزش تخصصی نزد استاد خبره بروید و آموزش ببینید و این ویدئو را برای رفع خطا های خود استفاده کنید و ایمنی خود را به خطر نیندازیدوهمچنین با حضور نزد مربی خوب میتوانید علاوه بر آموزش برای شما رفع خطارا انجام دهد در منزل یا پارک و... با این تمرین احتمال اتفاقات غیر قابل جبران و... بسیار وجود دارد شما امروز میتوانید با حضور نزد یک مربی خبره از این ویدئو نیز با کمک مربی خود فرا بگیرید و یا از سطح این ویدئو بسیار بهتر عمل کنید.

 

 Today, for your loved ones, you have been trained to train the drafts of the sword in your hand so that you can fully understand and learn the new movements or flaws, and find out and fix them. Find and fix them. Combat weapons generally need to be practiced. And make sure you do it well. A great video tutorial for martial arts and people interested in showing up with cold weather is recommended. To specialize with specialist professors, go to training and see this video to fix the errors. Use yourself and your safety, and you can also be in the presence of a good trainer It's easy to teach you how to do it at home or in the park ... With this practice there is a lot of irreparable mistakes and so on. Today, you can attend the video with the help of your coach. Grab or out of this video much better

今天為您的親人在清洗教學天雷劍薩拉赫準備來給你新的動作或Nhvh它充分看到並學習或錯誤自己查找和修復一般的做法揉武術使用自己和您的安全,您也可以在一個好的培訓師面前更好地抓取或退出此視頻。.

 

راهنما موفق وپیروز باشد .همراه با سایت رزمی کده
توضیحات / دانلود گزارش کد : 59

معرفی مربیان و اساتید

معرفی مربیان و اساتید و باشگاه های منطقه

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان