رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

http://www.razmikade.ir/

فیلم آموزش دوره وشو(سلاح سرد بلند وچوب بلند)

X آموزش X آموزش صلاح بلند X آموزش سلاح بلند در ورزش وشو X وشو X آموزش وشو X آموزش تالو X آموزش ورزش وشو X تمرینات وشو X ضربات دست وشو X ویدئو آموزش وشو X فیلم

X آموزش X آموزش صلاح بلند X آموزش سلاح بلند در ورزش وشو X وشو X آموزش وشو X آموزش تالو X آموزش ورزش وشو X تمرینات وشو X ضربات دست وشو X ویدئو آموزش وشو X فیلم

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
فیلم آموزش دوره وشو(سلاح سرد بلند وچوب بلند)
خلاصه داستان :

 امروز برای شما آموزش سلاح بلند نیزه و چوب را فراهم نموده اییم که با این ویدئو بسیار عالی سطح رزمی و نمایشی خود را افزایش دهید و همان طور که میدانید نمایش امروزه در ورزشهای رزمی و... بسیار مهم است و در سطح جهان بسیار مهم است و بسیاری از رزمیکاران رشته های مختلف مشغول تمرین این عمل می باشند و لذا خواهشمندم که این حرکات را در منزل انجام ندهید وتکرار نکنید این حرکات را ببینید و به نزد یک استاد خبره بروید و از او فرا بگیرید و در نهایت از این ویدئو با نظر استاد استفاده نمایید.در صورتی که بلد نیستید این آموزش ها را فرا بگیرید و اگر قبلا آن را فرا کفته ایید میتوانید به نهوه انجام آن توجه و آن را به درستی انجام و همه را جذب حرکات وسطح خود کنید.

 

 Today, we provide you with training on the weapon of the spear and the stick, which will increase your martial arts and dramatically with this great video and, as you know, today's display of martial arts is very important and very important in the world. And many wrestlers of various disciplines are busy practicing this action, so please do not do these moves at home and do not repeat these moves and go to an expert professor and learn from him and eventually get the video with Use the professorship. If you do not, learn these tutorials and if you have already mastered it, you can According to Nhvh should do it and do it properly and absorb all the movements of your level

和許多不同學科的練習這種行為,因此我要求在家運動不採取任何不重複的動態影像和帶認證的大師離他而去學習,並最終該視頻使用教授職位。如果你不這樣做,學習這些教程,如果你已經掌握了它,你可以.

 

 

راهنما موفق وپیروز باشد .همراه با سایت رزمی کده
توضیحات / دانلود گزارش کد : 58

معرفی مربیان و اساتید

معرفی مربیان و اساتید و باشگاه های منطقه

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان