حضور امیر علی اکبری در ماه عسل-دانلود وتماشای ویدئو

رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

حضور امیر علی اکبری در ماه عسل-دانلود وتماشای ویدئو

امیر علی اکبری,علی اکبری,قهرمانان mma,ام ام ای ایران,

X امیر علی اکبری X علی اکبری X قهرمانان mma X ام ام ای ایران

حضور امیر علی اکبری در ماه عسل-دانلود وتماشای ویدئو

حضور امیر علی اکبری در  ماه عسل-دانلود وتماشای ویدئو 241

 حضور امیر علی اکبری mmaکار قهار و با وقار جمهوری اسلامی ایران یک ورزشکار به نام کشور کسی که حریف های بسیاری داشته و دارد کسی که با سر بند یا حیدر و پرچم سه رنگ کشور عزیزمان در مسابقات mmaحاضر شده ودر مسابقات خود بسیار موفق عمل نموده است و آرزوی سعات و خوشبختی برای تمامی دوستان و عزیزان ورزشکار کشور داریم.

 

 

 

راهنما موفق وپیروز باشد .همراه با سایت رزمی کده
سفارش طراحی قالب