رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

ضربات و فرم های تکواندو

تکواندو,آموزش تکواندو,معرفی تکواندو,نهوهی ضربات تکواندو,اره ماکی,مومتونگ ماکی,اولگول ماکی,ضربات مومتونگ جیروگی,آپ چاگی,

تکواندو X آموزش تکواندو X معرفی تکواندو X نهوهی ضربات تکواندو X اره ماکی X مومتونگ ماکی X اولگول ماکی X ضربات مومتونگ جیروگی X آپ چاگ

ضربات و فرم های تکواندو

ضربات و فرم های تکواندو 298

امروز مورخ 1398/01/02برای تمامی دوستان و همراهان همیشگی سایت بزرگ رزمی کده آموزش فرم ها و ضربات تکواندو را آماده نموده اییم امید وارم نهایت لذت را از این امکانات ببرید و انشالله مارا هم از دعای خود محروم نگزارید

فـرم شـمـاره یـک:

هر فرم در ورزش رزمی یک سری پیش دارد که میتوان در این فرم به بلد بودن دفاع ها(اره ماکی-مومتونگ ماکی-اولگول ماکی-ضربات مومتونگ جیروگی-آپ چاگی) میباشد-فرم یک تکواندو Taekwondo-form1


فــرم شـمـاره2:

-فرم 2 تکواندو Taekwondo-form2


فرم شماره3:


سفارش طراحی قالب