نام و اصطلاحات ضربات و تکنیک های پرشی پا در رشته کیک بوکسینگ

رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

نام و اصطلاحات ضربات و تکنیک های پرشی پا در رشته کیک بوکسینگ

ضربه پا,ضربه پا در کیک بوکسینگ,

ضربه پا,ضربه پا در کیک بوکسینگ,

نام و اصطلاحات ضربات و تکنیک های پرشی پا در رشته کیک بوکسینگ

نام و اصطلاحات ضربات و تکنیک های پرشی پا در رشته کیک بوکسینگ 307

امروزه در هر سبک از ورزشهای رزمی شاهد ضربات مختلفی از پا هستیم  امروز برای شما نام ضربات پا را در کیک بوکسینگ را برای شما شرح میدهیم برای مشاهده به ادامه مطالب بروید

 

jumping front kick  لگد پرنده با سينه پا از جلو
jumping front house kick  لگد پرنده با روی پا
jumping round back kick  لگد چرخشی پرشی از پشت
jumping back kick لگد پرشی با پاشنه پا به پشت
jumping knee kick  لگد پرشی با زانو
jumping side kick لگد پرشی با تيغه پا از پهلو
jumping front knee kick لگد پرنده با زانو به جلو

سعید ضرابی

سفارش طراحی قالب