عوارض منفی کمبود خواب بر روی بدن ورزشکاران

رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

عوارض منفی کمبود خواب بر روی بدن ورزشکاران

کمبود خواب,تاثیر خواب بر روی بدن,تاثیر خواب بر بدن,کم خوابی,تاثیرات کم خوابی بر ورزشکاران,ورزشکاران,ورزش,کیک بوکس,کیک بوکسینگ,جودو,کاراته,بدنسازی,دفاع شخصی,آموزش,

کمبود خواب X تاثیر خواب بر روی بدن X تاثیر خواب بر بدن X کم خوابی X تاثیرات کم خوابی بر ورزشکاران X ورزشکاران X ورزش X کیک بوکس X کیک بوکسینگ X جودو X کاراته

عوارض منفی کمبود خواب بر روی بدن ورزشکاران

عوارض منفی کمبود خواب بر روی بدن ورزشکاران 243

 کمبود خواب برای بدن مضرات بسیاری را همراه دارد برای افراد عادی میتوان سردرد وباعث ضعف در یاد گیری وکندی ذهن و...میباشد در ورزشکاران علاوه بر این ها مضرات بسیار زیادی در بدن میباشد که در ادامه با اهمیت خواب بر روی ورزشکاران آشنا خواهیم شد /.

-کـمـبـود خـواب بـر کـاهـش قـدرت و انـگـیـزه ورزشـکـاران تـأثـیـر مـنـفـی دارد.

 

-خـواب کـافـی بـرای ریـکـاوری و بـازسـازی عـضـلات لازم اسـت.


-کمبود خواب بر روی یاد گیری و اجرای فنون وحرکات تاثیر گزار است.

 

-کمبود خواب باعث از بین رفتن عضلات با افزایش هورمون کاتابولیک مانند کورتیزول و کاهش هورمون آنابولیک مانند تستوسترون و IGF1  می شود.

 

-کـمـبـود خـواب بـاعـث کـاهـش سـرعـت تـرمـیـم بـعـد از آسـیـب دیـدگـی مـی شـود.


-کـمـبـود خـواب بـاعـث کـاهـش مـسـیـرهـای سـنـتـز پـروتـئـیـن شـده و شـکـسـت مـولـکول هـای پـروتـئـیـن، افـزایـش نـرخ عـضـلـه سـوزی و تـحـلـیـل عـضـلات را افـزایـش مـی دهـد.

منبع:برداشت شده از کانال آکادمی پورفرج

باتشکر از حسن توجه شما

سفارش طراحی قالب