رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

یکی ازبهترین روش های بستن باند بوکس

آموزش بوکس,آموزش کیک بوکس,آموزش فول کیک بوکس,آموزش بستن باند بوکس,آموزش نهوی بستن باند بوکس,

آموزش بوکس X آموزش کیک بوکس X آموزش فول کیک بوکس X آموزش بستن باند بوکس X آموزش نهوی بستن باند بوکس

یکی ازبهترین روش های بستن باند بوکس

یکی ازبهترین روش های بستن باند بوکس 278

یک ویدئو بسیار عالی در جهت بستن درست وصحیح باند رول دست در کیک بوکسینگ با دیدن این ویدئو میتواند یاند رول خود را به درستی ببندید تا از این پس صدمات کمتری به دست شما برسد این ویدئو با حدود سه دقیقه میتواند به شما آموزش دهد تا یتوانید به آسانیفقط وفقط در سه دقیقه باند رول خود را به درستی ببندید به شما می آموزد که چگونه نوار پارچه ایی را دور دست خود بپیچید وضربات ناشی از بوکس را در خود کاهش دهید و...

 

 

راهنما نظرات شما امید بخش ماست .نظر فراموش نشود.
سفارش طراحی قالب