رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

دومین استاژ بین الملی کاپوئرا درتهران

آموزش کاپوئرا,کاپونرا,استاژ کاپونرا,capoeira,

آموزش کاپوئرا,کاپونرا,استاژ کاپونرا,capoeira,

دومین استاژ بین الملی کاپوئرا درتهران

دومین استاژ بین الملی کاپوئرا درتهران 70

کاپوئرا(Capoeira ) یک ورزش رزمی برزیلی میباشدکه ترکیبی از حرکات رقص، موسیقی و حرکات آکروباتیک می باشد.یکورزشبسیار مهیج ودر عین حال سخت در ادامه ویدئو ایناستاژ را خواهیددید.استاژدرتاریخ

 

 

 

ویدئواین استاژ:

دانلود
راهنما
با تشکر از دانلود شما .
سفارش طراحی قالب