رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

http://www.razmikade.ir/

نهوهی سریع کردن ضربات دست در ورزشهای رزمی

X سرعت ضربات دست X افزایش سرعت ورزشهای رزمی X افزایش سرعت در کیک بوکسینگ ی

X سرعت ضربات دست X افزایش سرعت ورزشهای رزمی X افزایش سرعت در کیک بوکسینگ ی

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
نهوهی سریع کردن ضربات دست در ورزشهای رزمی
خلاصه داستان :

در ورزشهای رزمی وقت اهمیت بسیار زیادی دارد و هر ثانیه برای یک فایتر یا جنگنده بسیار مهم است میتوان گفت یک اصل بسیار مهم و یک استراتژی باید بخرج بدهد تا نهایت استفاده را در آن تایمی که مشخص شده است بتواند حریف را ناک اوت یا ناک دان نماید و یکی از مهمترین و اصلی ترین اجزا در ورزشهای رزمی مخصوصا بوکس وکیک بوکسینگ و ووشو و...که بیشتر موفقیت در این گونه مسابقات در ضربات دست است و شما میباید دو مهارت ضربات قدرتی و مهارت ضربات سرعتی  را باهم داشته باشید امروز شما با چگونگی این امر آشناخواهید شد.

ضربه+شتاب توده=ناک اوت کردن

هرچقدر هم تمرین کنید از قوانین فیزیک نمیتوانید فرار کنید.MAX=F

1-عضلات خود را تقویت کنید:

اگر ضربات شما قدرت نداشته باشد و تحمل ضربه خردن را نداشته باشید تمامی ضربات شما فقط جنبه نمایش دارد و هیچ گونه تاثیری ندارد و به جایی نمیرسیدبا آن پس برای اینکه از جنبه نمایش در بیاید باید عضلات خود را تقویت کنید و با حرکاتی مانند شناسوئدی وبار فیکس وطناب زدون و...قدرت خود را افزایش دهید.

توضیحات / دانلود گزارش کد : 110

معرفی مربیان و اساتید

معرفی مربیان و اساتید و باشگاه های منطقه

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان