close
تبلیغات در اینترنت
فواید و مزایای طناب زدن

رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

فواید و مزایای طناب زدن

طناب زدن,مزایای طناب زدن,چرا طناب زدن,طناب باعث لاغری,روش صحیح طناب زدن,طناب زدن برای لاغری شکم وپهلو,طناب زدن و فواید طناب زدن در بدنسازی,

X طناب زدن X مزایای طناب زدن X چرا طناب زدن X طناب باعث لاغری X روش صحیح طناب زدن X طناب زدن برای لاغری شکم وپهلو X طناب زدن و فواید طناب زدن در بدنسازی

فواید و مزایای طناب زدن

فواید و مزایای طناب زدن 312

درتحقیقاتی که در مرکز تناسب اندام در دانشگاه ایلی نویز صورت گرفت از شرکت کنندگان خواسته شد در طول یک هفته به مدت 5روز و طی 60 دقیقه در 5مرحله به هر میزان که میتوانند طناب بزنند نتیجه این تحقیق بسیار شگفت انگیز بود وتغییرات فیزیکی ذیل حاصل گردید:

-افزایش نیروی زانو وپا

-افزایش اندازهی ماهیچه ساق پا

-توانایی پرش بهتر(برخی ها میتوانستن5/11سانتی متر بیشتر بپرند)

-افزایش سرعت دردویدن

 

مزایای طناب زدن:

سفارش طراحی قالب